КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Геодезия, приложна геодезия" (ГПГ)

Ограничена проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
16* 24014 Десислава Нанкова Калчева
* Замразено членство за 2019г.
0885 899331 desistina@hotmail.com
17 24016 Александър Георгиев Гечев 0879 175648 a6333@abv.bg
18* 24017 Светослав Миленов Мишев
* Замразено членство за 2019г.
0883 337815 svetlioo_m@mail.bg
19 24028 Петър Дамянов Маринов 0887 237906 pmarinow@abv.bg
20 24046 Десислава Радослава Парашкевова 0887 417543 desparashkevova@gmail.com
21 24047 Димитър Симеонов Симеонов 0889 271282 mitaka7730@gmail.com
22 24050 Илия Цанков Маринов 0888 296679 icmarinov@gmail.com<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ