КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Минно дело, геологияи и екология" (МДГЕ)

Ограничена проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
1 24048 Илиян Димитров Джобов 0896 118666 idjobov@hotmail.com
2 24049 Милослав Неделчев Кацаров 0887 701531 m_katsarov@abv.bg<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ