КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Технологии" (Т)

Пълна проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
1 5844 Симеон Стойчев Симеонов 0889 705041 simeonov.ko@abv.bg
2 7540 Венера Маринова Цветкова 0895 418066
venera_cvetkova@mail.bg<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ