КИИП Ловеч > начало

ЧЛЕНОВЕ
секция "Водно строителство" (ВС)

Ограничена проектантска правоспособност

No рег. No Име Презиме Фамилия gsm e-mail
17 12938 Надежда Йотова Накова 0889 584407 nadka_nakova@abv.bg
18 5877 Александър Стойков Ганков 0889 404109 gankov@mail.bg
19 5875 Иван Димитров Чулев 0889 940600 i_chulev@mail.bg
20 24030 Милко Васков Велчевски 0888 718216 mvv@mail.bg
21 24033 Иглика Христова Игнатова 0889 404188 i.ignatova@wss-lovech.bg
22 24036 Даниела Димитрова Иванова 0887 003261 d_dim_ivanova@abv.bg
23 24051 Цанко Емилов Симеонов 0887 047033 tsankosimeonov@gmail.com<< назад към ЧЛЕНОВЕ
 
НОВИНИ